Brassica groenten

Individuele kantoren of merken geven of verzamelen stoffen die nauwkeurig kunnen zijn voor het creëren van een explosieve atmosfeer met lucht. In het bijzonder zullen stoffen zoals gassen, vloeistoffen en vaste stoffen met een aanzienlijke fijnheid, bijvoorbeeld koolstof, houtstof, etc. aanwezig zijn.

In dergelijke situaties moeten werkgevers voldoen aan de explosierisicobeoordeling en explosiegevaarbeoordeling. Het is met name noodzakelijk gebieden en flats aan te geven waar het grootste explosiegevaar optreedt. Er moeten ook gebieden zijn met explosiegevaar in afstanden en buitenruimtes. En de werkgevers willen grafische documentatie opstellen die de factoren die kunnen leiden tot ontsteking beoordelen en tegelijkertijd aangeven.

De explosierisicobeoordeling moet worden gemaakt op basis van de vereisten van de verordening van de minister van Economie van 8 juli 2010 betreffende minimumvereisten met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk, gecombineerd met de optie van een explosieve atmosfeer die zich in een flat voordoet (Journal of Laws 2010 nr. 138 item 931.

Als onderdeel van de explosierisicobeoordeling worden kenmerken van het object uitgevoerd. Het wordt genoemd vanwege de grootte, het aantal verdiepingen, kamers, technologische lijnen, enz. Factoren die een brand of explosie kunnen veroorzaken worden waargenomen. Angsten en typen worden ontwikkeld waarmee brand en snelle gevaren kunnen worden verminderd en geëlimineerd. Leer wat een groep brandbare stoffen is die een potentiële explosie kunnen zijn. Nieuwe oplossingen worden geplaatst die het risico op explosie minimaliseren.